Nawigacja

Wzory dokumentów

Zmiana kierownika szkolenia specjalizacyjnego

Wzór wniosku o zmianę kierownika szkolenia specjalizacyjnego, kierowanego do dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSWiA.

Do wniosku skierowanego do Departamentu Zdrowia MSWiA o zmianę kierownika szkolenia specjalizacyjnego, lekarz powinien dołączyć kserokopię strony karty szkolenia specjalizacyjnego z uzupełnioną adnotacją o braku przerw w odbywaniu specjalizacji lub przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza oraz o zaliczeniu zrealizowanego stażu przez dotychczasowego kierownika specjalizacji.

do góry